کمیسیون ها
اخبار
 
 
اپلیکیشن

 
 
 
اطلاع رسانی شورا
یکصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 24/10/98 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
یکصدو پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصدو پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 98/10/22 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و پنجاه ویکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ98/10/10 در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار جلسه ذیل برگزار میشود:

نطق پیش از دستور
ایزوله کردن و ضدعفونی معابر نیازمند یک اعتبار ملی و استانی است
مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
ایزوله کردن و ضدعفونی معابر نیازمند یک اعتبار ملی و استانی است

یادداشت ها
مشارکت شهروندان ؛ رمز موفقیت در مدیریت بحران
مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
مشارکت شهروندان ؛ رمز موفقیت در مدیریت بحران

شورا در رسانه


شورا در آپارات