کمیسیون ها
اخبار
 
 
اپلیکیشن

 
 
 
اطلاع رسانی شورا
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت9 روز یک شنبه مورخ 18/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت13 روز سه شنبه مورخ 13/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت9 روز یک شنبه مورخ 11/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :

نطق پیش از دستور
رای شورای اقتصاد وحی منزل نیست/ ظاهرامردم هرمزگان فریادرسی ندارند
رضا حیدری زاده، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
رای شورای اقتصاد وحی منزل نیست/ ظاهرامردم هرمزگان فریادرسی ندارند
*یارانه های تکلیفی دولت به شهرداری پرداخت نمی شود*
مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
*یارانه های تکلیفی دولت به شهرداری پرداخت نمی شود*

یادداشت ها
وقتي دولت،،، سلامت را فداي اقتصاد مي كند.
فیصل دانش سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس:
وقتي دولت،،، سلامت را فداي اقتصاد مي كند.
دانشمند، ناجی مردم سورو/ دانشمند، پدر فرهنگ سورو
آبتین امیری ، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
دانشمند، ناجی مردم سورو/ دانشمند، پدر فرهنگ سورو

شورا در رسانه


شورا در آپارات