کمیسیون ها
اخبار
 
 
اپلیکیشن

 
 
 
اطلاع رسانی شورا
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت9 روز یک شنبه مورخ 11/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت13 روز سه شنبه مورخ 6/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت13 روز یک شنبه مورخ 28/2/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :

نطق پیش از دستور

یادداشت ها
حاشیه نشینی ؛ تهدید یا فرصت بالقوه نظام شهری در بندرعباس
مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
حاشیه نشینی ؛ تهدید یا فرصت بالقوه نظام شهری در بندرعباس
پیام تبریک مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندر عباس به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی* :
پیام تبریک مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندر عباس به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی* :
پیام تبریک مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندر عباس به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی* :
گرامیداشت یاد وخاطره حاج علی مظفری پرچمدار انقلاب اسلامی در هرمزگان*
مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
گرامیداشت یاد وخاطره حاج علی مظفری پرچمدار انقلاب اسلامی در هرمزگان*
معلمان پیام آوران نور و انسانیت
مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
معلمان پیام آوران نور و انسانیت

شورا در رسانه


شورا در آپارات