کمیسیون ها
اخبار
 
 
اپلیکیشن

 
 
 
اطلاع رسانی شورا
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت9 روز یک شنبه مورخ 18/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت13 روز سه شنبه مورخ 13/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت9 روز یک شنبه مورخ 11/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :

نطق پیش از دستور
تقدیر عضو شورای اسلامی بندرعباس از اصناف بندرعباس
تقدیر عضو شورای اسلامی بندرعباس از اصناف بندرعباس
تقدیر عضو شورای اسلامی بندرعباس از اصناف بندرعباس

یادداشت ها
وقتي دولت،،، سلامت را فداي اقتصاد مي كند.
فیصل دانش سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس:
وقتي دولت،،، سلامت را فداي اقتصاد مي كند.
دانشمند، ناجی مردم سورو/ دانشمند، پدر فرهنگ سورو
آبتین امیری ، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
دانشمند، ناجی مردم سورو/ دانشمند، پدر فرهنگ سورو
حاشیه نشینی ؛ تهدید یا فرصت بالقوه نظام شهری در بندرعباس
مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
حاشیه نشینی ؛ تهدید یا فرصت بالقوه نظام شهری در بندرعباس

شورا در رسانه


شورا در آپارات