کمیسیون ها
اخبار ویژه
 
 
اپلیکیشن

 
 
 
اطلاع رسانی شورا
یکصدو چهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصدو چهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و چهل و یکمین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 98/8/26 در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار جلسه ذیل برگزار میشود:
یکصدو چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصدو چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/8/21 در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار جلسه ذیل برگزار میشود:
یکصدو سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس یکصدو سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/8/19 در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار جلسه ذیل برگزار میشود:

نطق پیش از دستور
شهرداری بسته حمایتی ویژه ای برای ناوگان حمل و نقل عمومی در نظر بگیرد
اسماعیل بواشه، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:
شهرداری بسته حمایتی ویژه ای برای ناوگان حمل و نقل عمومی در نظر بگیرد
شهرداری در نگهداری پروژه های افتتاح شده خود دقت بیشتری داشته باشد
فاطمه جراره،رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس:
شهرداری در نگهداری پروژه های افتتاح شده خود دقت بیشتری داشته باشد

یادداشت ها

شورا در رسانه


شورا در آپارات