ورود اعضا
يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦
ساعت
اوقات شرعی
کمیته نظارت شهرداری بر ساخت و سازهای شهری

مهران نجاتی
مهران نجاتی
سمت
عضو کمیته
هومن رفیعی بندری
هومن رفیعی بندری
سمت
عضو کمیته
اسلام باوقار
اسلام باوقار
سمت
عضو کمیته
پروین علیزاده
پروین علیزاده
سمت
عضو کمیته

کمیته نظارت شهرداری بر ساخت و سازهی شهری

کمیته نظارت شهرداری بر ساخت و سازهی شهری