ورود اعضا
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
ساعت
اوقات شرعی
کمیسیون ها

جواد بلارک
جواد بلارک
سمت
رئیس کمیسیون
اسماعیل بواشه
اسماعیل بواشه
سمت
نایب رئیس کمیسیون
مجید عسکری زاده
مجید عسکری زاده
سمت
دبیر کمیسیون
اسلام باوقار
اسلام باوقار
سمت
عضو کمیسیون
کیانوش جهانبخش
کیانوش جهانبخش
سمت
عضو کمیسیون

امر خدمات رسانی به شهروندان در طول سال مستمر باشد/ باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد
اسلام باوقار ،رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس :
امر خدمات رسانی به شهروندان در طول سال مستمر باشد/ باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد
باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در ادامه سال نیز دنبال شود
1396/12/24
13:10