ورود اعضا
يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
ساعت
اوقات شرعی
کمیسیون ها

مجید عسکری زاده
مجید عسکری زاده
سمت
رئیس کمیسیون
فیصل دانش
فیصل دانش
سمت
نایب رئیس کمیسیون
جواد بلارک
جواد بلارک
سمت
دبیر کمیسیون
آبتین امیری
آبتین امیری
سمت
عضو کمیسیون
پرویز سالاری
پرویز سالاری
سمت
عضو کمیسیون

اساسنامه  سازمان های شهرداری تقدیم مدیر عامل سازمان ها شد
اساسنامه سازمان های شهرداری تقدیم مدیر عامل سازمان ها شد
سومین جلسه کمیسیون اقتصاد، برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری شورای شهر با حضور اعضای کمیسیون، مدیران عامل سازمانهای شهرداری به همراه مدیران مالی و شهرداران مناطق به ریاست مجید عسکری زاده برگزارشد.
1396/7/18
10:39
جلسه کمیسیون اقتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس
جلسه کمیسیون اقتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس
جلسه کمیسیون قتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس، سرمایه گذارانی در زمینه ساماندهی زباله های شهری و قائم مقام شهرداربندرعباس و معاونین شهرداری تشکیل شد.
1395/11/16
7:27