ورود اعضا
يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦
ساعت
اوقات شرعی
کمیسیون ها

جمشید رئیسی تختی
جمشید رئیسی تختی
سمت
رئیس کمیسیون
پرویز سالاری
پرویز سالاری
سمت
نایب رئیس کمیسیون
حسام صمیمی کشکویی
حسام صمیمی کشکویی
سمت
عضو کمیسیون
عباس پوریان
عباس پوریان
سمت
عضو کمیسیون
محمدرضا بی نیاز
محمدرضا بی نیاز
سمت
عضو کمیسیون
اسلام باوقار
اسلام باوقار
سمت
عضو کمیسیون
فاطمه جراره
فاطمه جراره
سمت
عضو کمیسیون

جلسه کمیسیون اقتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس
جلسه کمیسیون اقتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس
جلسه کمیسیون قتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس، سرمایه گذارانی در زمینه ساماندهی زباله های شهری و قائم مقام شهرداربندرعباس و معاونین شهرداری تشکیل شد.
1395/11/16
7:27