ورود اعضا
يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦
ساعت
اوقات شرعی
کمیسیون ها

فاطمه جراره
فاطمه جراره
سمت
رئیس کمیسیون
اسلام باوقار
اسلام باوقار
سمت
نایب رئیس کمیسیون
رضا حیدری زاده
رضا حیدری زاده
سمت
عضو کمیسیون
جمشید رئیسی تختی
جمشید رئیسی تختی
سمت
عضو کمیسیون
عباس پوریان
عباس پوریان
سمت
عضو کمیسیون
مسعود عبداله زاده
مسعود عبداله زاده
سمت
عضو کمیسیون
پروین علیزاده
پروین علیزاده
سمت
عضو کمیسیون