ساعت
اوقات شرعی
اخبار - اطلاع رسانی شورا


یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت9 روز یک شنبه مورخ 18/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
 ١٣:٢٠ - 1399/03/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت13 روز سه شنبه مورخ 13/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
 ١٠:٤٠ - 1399/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت9 روز یک شنبه مورخ 11/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
 ١٠:٥٩ - 1399/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت13 روز سه شنبه مورخ 6/3/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
 ١٠:٥٧ - 1399/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت13 روز یک شنبه مورخ 28/2/99 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
 ١٠:٥٥ - 1399/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>