ساعت
اوقات شرعی
اخبار - اطلاع رسانی شورا


یکصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 24/10/98 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
 ١٣:١١ - 1398/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصدو پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 98/10/22 در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار ذیل برگزار می گردد :
 ٠٩:٤٥ - 1398/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و پنجاه ویکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ98/10/10 در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار جلسه ذیل برگزار میشود:
 ١٤:٣٩ - 1398/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصد و پنجاهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و پنجاهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت ۹ روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۸در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار جلسه ذیل برگزار میشود:
 ١٤:١١ - 1398/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس
یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 98/10/3 در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بندرعباس به شرح دستور کار جلسه ذیل برگزار میشود:
 ١٣:٤٣ - 1398/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>