شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
ساعت
اوقات شرعی
کمیسیون ها

اسماعیل بواشه
اسماعیل بواشه
سمت
رئیس کمیسیون
جواد بلارک
جواد بلارک
سمت
نایب رئیس کمیسیون
فرزانه آرامش
فرزانه آرامش
سمت
عضو کمیسیون
مجید عسکری زاده
مجید عسکری زاده
سمت
عضو کمیسیون
حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری
حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری
سمت
عضو کمیسیون

1398/5/20
10:16
امر خدمات رسانی به شهروندان در طول سال مستمر باشد/ باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد
اسلام باوقار ،رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس :
امر خدمات رسانی به شهروندان در طول سال مستمر باشد/ باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد
باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در ادامه سال نیز دنبال شود
1396/12/24
13:10