ساعت
اوقات شرعی
کمیسیون ها

مجید عسکری زاده
مجید عسکری زاده
سمت
رئیس کمیسیون
فرزانه آرامش
فرزانه آرامش
سمت
نایب رئیس کمیسیون
رضا حیدری زاده
رضا حیدری زاده
سمت
دبیر کمیسیون
اسماعیل بواشه
اسماعیل بواشه
سمت
عضو کمیسیون
حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری
حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری
سمت
عضو کمیسیون

در بودجه شهرداری بهبود شاخص های مدیریت شهری درنظر گرفته شود
مجید عسکری زاده،رئیس کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بندرعباس:
در بودجه شهرداری بهبود شاخص های مدیریت شهری درنظر گرفته شود
مراحل تهیه، تنظیم، پیشنهاد و تصویب بودجه یکی از مهمترین، اساسی ترین و فنی ترین فعالیت ها و وظایف شهرداری می باشد.
1396/9/27
14:6
در کمیسیون برنامه، بودجه و تحول اداری شورای شهر صورت گرفت؛بررسی مشکلات پروژه 192 واحدی کارکنان شهرداری بندرعباس
در کمیسیون برنامه، بودجه و تحول اداری شورای شهر صورت گرفت؛بررسی مشکلات پروژه 192 واحدی کارکنان شهرداری بندرعباس
ششمین جلسه کمیسیون اقتصاد، بودجه، برنامه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با دستور کار بررسی مشکلات پروژه 192 واحدی کارکنان شهرداری برگزار شد
1396/8/16
11:55
اساسنامه  سازمان های شهرداری تقدیم مدیر عامل سازمان ها شد
اساسنامه سازمان های شهرداری تقدیم مدیر عامل سازمان ها شد
سومین جلسه کمیسیون اقتصاد، برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری شورای شهر با حضور اعضای کمیسیون، مدیران عامل سازمانهای شهرداری به همراه مدیران مالی و شهرداران مناطق به ریاست مجید عسکری زاده برگزارشد.
1396/7/18
10:39
جلسه کمیسیون اقتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس
جلسه کمیسیون اقتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس
جلسه کمیسیون قتصاد ،برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری شورای شهر بندرعباس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر بندرعباس، سرمایه گذارانی در زمینه ساماندهی زباله های شهری و قائم مقام شهرداربندرعباس و معاونین شهرداری تشکیل شد.
1395/11/16
7:27