پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
ساعت
اوقات شرعی
کمیسیون ها

حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری
حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری
سمت
رئیس کمیسیون
فاطمه جراره
فاطمه جراره
سمت
نایب رئیس کمیسیون
آبتین امیری
آبتین امیری
سمت
عضو کمیسیون
اسماعیل بواشه
اسماعیل بواشه
سمت
عضو کمیسیون
رضا حیدری زاده
رضا حیدری زاده
سمت
عضو کمیسیون

ارتقای فرهنگ شهروندی زیر بنای رشد و بالندگي شهر است
ارتقای فرهنگ شهروندی زیر بنای رشد و بالندگي شهر است
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: فعالیت های فرهنگی در عرصه ارتقاء فرهنگ شهروندی زیر بنای رشد، توسعه، بالندگي و نشاط شهر است.
1396/7/19
12:19