ورود اعضا
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

طرح پیشنهادی کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس

شماره جلسه :10
تاریخ صدور :96/8/15
شماره صدور :1/592
سال تصویب :1396

طرح پیشنهادی کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس ثبت شده به شماره 592 مورخ 96/7/23 دبیرخانه شورا  مبنی بر اخذ تفاهم نامه و تشکیل کمیته در جلسه علنی شماره 10 مورخ 96/7/25شورای اسلامی شهر بندرعباس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و طی نامه شماره 9223/9067مورخ 94/8/7 فرمانداری محترم شهرستان بندرعباس به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت.

1-   تفاهم نامه شهرداری با انجمن شرکت های ساختمانی در جهت تعیین و ثبت و تایید شرکت های پیمانکاری

2-   تشکیل کمیته کنترل کیفیت مصالح در شهرداری تحت نظر کمیسیون عمران شورا

3-   تهیه نرم افزار و اجرای اتوماسیون اداری و مدیریت پیمانکاران و الزام شهرداری به راه اندازی سیستم

دانلود متن کامل مصوبه