ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

واگذاری املاک واقع در کوی ملت برابر مصوبه جلسه شماره 158

شماره جلسه :236
تاریخ صدور :96/3/13
شماره صدور :1/156
سال تصویب :1396

لایحه شهرداری بندرعباس به شماره 1/16053 مورخ 95/2/12ثبت شده به شماره 156 مورخ 95/2/12 دبیرخانه شورا درخصوص واگذاری املاک واقع در کوی ملت در جلسه علنی شماره 236 مورخ 95/2/12 شورای اسلامی شهر بندرعباس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و طی نامه شماره 9223/2650 مورخ 96/3/10 فرمانداری شهرستان بندرعباس مورد تایید گرفت.

دانلود متن کامل مصوبه