ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

نحوه استعلام صادره از سوی اداره کل راه وشهرسازی به املاکی که درکمیسیون ماده صدرای تخریب آنها صادر شد

شماره جلسه :234
تاریخ صدور :96/2/24
شماره صدور :1/153
سال تصویب :1396

لایحه شهرداری بندرعباس به شماره 1/145816 مورخ 95/11/25ثبت شده به شماره 1164 مورخ 95/11/25 دبیرخانه شورا درخصوص نحوه استعلام های صادره از سوی اداره کل راه و شهرسازی به املاکی که سابقاً در کمیسیون ماده صد رای تخریب آنها صادر شده موضوع در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی  شورا مورد بررسی قرار گرفت سپس در جلسه علنی شماره 234 مورخ 96/1/27 شورای اسلامی شهر بندرعباس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و طی نامه شماره 9223/1770 مورخ 96/2/20 فرمانداری شهرستان بندرعباس مورد تایید گرفت.

دانلود متن کامل مصوبه