ورود اعضا
دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧
ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

عنوان مصوبه تاریخ صدور شماره صدور شماره جلسه
اخذ مبلغ ورودی بوستانها جهت اسکان گردشگران نوروزی 96/12/14 1/1025 42
اخذ ورودی بوستان جهاد و باغ پرندگان 96/12/15 1/911 42
صدور مجوز به مدارس سطح شهر برای برخی از مدارس 96/12/6 1/1009 33
خرید خودروهای آتش نشانی 96/11/12 1/1024 32
تغییر مسیر خیابان واقع در محله آیت اله غفاری و پیشنهاد معبر 12متری 96/11/12 1/883 30
تخریب و پاکسازی مخروبه های واقع در منطقه ۲ شهرداری 96/11/12 1/589 28
اجرای المان ها مبلمان و نمادهای شهری شهر 96/11/3 1/828 26
طرح پیشنهادی کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/11/3 1/860 26
طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/11/3 1/828 26
طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/10/17 1/763 22