ورود اعضا
يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦
ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

عنوان مصوبه تاریخ صدور شماره صدور شماره جلسه
طرح پیشنهادی کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/8/15 1/592 10
تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی داخلی شورا 96/6/5 2
تعیین هیئت رئیسه سال اول دوره پنجم شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/6/1 1