ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

عنوان مصوبه تاریخ صدور شماره صدور شماره جلسه
تشویق و ترغیب مدیونین به شهرداری و متقاضیان پروانه ساختمانی 96/5/14 1/365 239
اعمال ضریب ده درصد در محاسبه عوارض اماکن مذهبی 96/5/8 1/296 242
واگذاری املاک واقع در کوی ملت برابر مصوبه جلسه شماره 158 96/3/13 1/156 236
نحوه استعلام صادره از سوی اداره کل راه وشهرسازی به املاکی که درکمیسیون ماده صدرای تخریب آنها صادر شد 96/2/24 1/153 234