چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨
ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

عنوان مصوبه تاریخ صدور شماره صدور شماره جلسه
افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال 93 93/3/19 1/2005 54
بودجه سال 93 شهرداری بندرعباس و سازمانهای وابسته در سال 93 93/1/31 1/1568 51
اعمال 15 درصد تخفیف در دیرکرد جرائم کمیسیون ماده 100و 10 درصد تخفیف در اصل جرائم 92/12/10 1/1684 41
لایحه پیشنهادی تبصره 3 در بخش آب بهاء و فاضلاب بهاء 92/12/4 1/1704 39
ترغیب وتشویق مدیونین به شهردرای و متقاضیان پروانه ساختمانی ایضاً جذب مطالبات معوقه تا پایان بهمن ماه 92/11/1 1/1505 33
بازگشایی و پرداخت خسارت خیابان 20 متری فرودگاه قدیم و 18 متری شاه حسینی 92/10/21 1/1169 25
تعیین نمایندگان شورا در شورای سازمانهای تابعه شهرداری 92/9/6 1/1218 22
طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهردرخصوص ادامه فعالیت تیم بسکتبال بانوان شهرداری 92/11/9 1/1208 16
نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی 93-92 92/8/20 1/1125 13
کمک مالی به کانون ناشنوایان 92/7/29 1/650 8