ساعت
اوقات شرعی
اخبار > بندرعباس در مسیر توسعه همه جانبه


  چاپ        ارسال به دوست

مجید عسکری زاده

بندرعباس در مسیر توسعه همه جانبه

بندرعباس یکی از شهرهایی است که طی سالیان اخیر به یکی از مقاصد محبوب گردشگری در ایران تبدیل و به همین علت ساخت و سازهای مدرن نیز در آن رونق بسیاری پیدا کرده، این شهر چهره ای از یک شهر مدرن را با افزایش جمعیت، گسترش مناطق شهری، خیابان هاو ساختمان های جدید، ایجاد پارکهای ساحلی و مناطق گردشگری کسب کرده است.با نگاهی گذرا به وضعیت اجرایی، عمرانی، فرهنگی و توسعه زیر ساخت ها به وضوح آثار توسعه همه جانبه شهری قابل مشاهده است.شهری که  به مبدأ گردشگری ساحلی در کشور تبدیل و سالانه در فصول زمستان و بهار هزاران نفر گردشگر داخلی و خارجی اوقات فراغت خود را در کنار سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس می گذرانند. فعالیت‌های که در چند سال اخیر  منجر  به توسعه کیفی فضای شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهری شد تا به شکل گیری شهر سالم، فرهنگی و انسان مدار برسد. شهری زیبا و دلنشین که بر اساس شرایط محیطی و نیازهای انسانی به صورت منطقی و متناسب شکل گرفته است. شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان احترام می گذارد.

 

🔸در چندسال گذشته شهر با معضلات ومشکلات فراوانی روبرو بود، برای رفع معضلات مورد اشاره به عنوان اولین قدم می‌بایست مزیت‌های رقابتی و پتانسیل های شهر در ایجاد نقشه راه برای توسعه همه جانبه یک شهر پویا و به روز شناسایی می گردید. در دومین قدم شهر جهت پیشرفت و توسعه روزافزون نیازمند مشارکت همه‌جانبه شهروندان بود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان و فرهیختگان شهر با هدف شناساندن و معرفی تمامی سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و توریستی شهر برای سایر شهروندان مناطق و محلات، در توسعه هرچه بیشتر شهر تأثیرگذار بود که باید قدردان شهروندان قانون‌مدار، مشارکت‌جو و فعال و همسو در تمامی عرصه‌های مرتبط به حوزه شهر و مدیریت شهری باشیم.که همراه وهمدل با مدیران شهری مرحله به مرحله به سوی توسعه همه جانبه شهر گام برداشتند.سپس مدیریت شهری برای جلوگیری از تمرکز ارائه خدمات در یک نقطه از شهر اقدام به خدمات گسترده در تمام نقاط مختلف شهری از جمله مناطق حاشیه ای نمود. شهر بندرعباس علی رغم وجود مشکلات وکاستی ها به همت مدیران توانمند وخلاق خود با اقدامات انجام شده به سمت توسعه همه جانبه گام‌ برداشته است.اما هنوز نیازمند ایجاد زیرساخت های بیشتری می باشد.


🔸 متاسفانه اکثر شهرهای کشور ما در دهه 70 به سرعت و بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی خاصی رشد نمودند. بندرعباس نیز از این مسئله مستثنی نبود و نتیجه این عدم برنامه‌ریزی در بهترین حالت، هرج و مرج و بی‌نظمی بود و بر این وضعیت اغلب مانع توسعه پایدار می شد و کیفیت زندگی پایینی را برای شهروندان (بخصوص در محلات حاشیه‌ای) و محیط‌زیست به همراه می آورد.بنابراین، مدیران شهری در بندرعباس باید آینده‌نگر می بودند و برای رشد و تغییرات جمعیتی و اثر آن بر حمل‌ونقل، مدارس، بیمارستان‌ها و بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی شهری برنامه‌ریزی می کردند.ترسیم دیدگاه بلند مدت کارهای اجرایی و عمرانی و فرهنگی برای ارتقای سیمای ظاهری و مبلمان شهری ، بهبود وضعیت معابر شامل آسفالت خیابان ها و کوچه های شهر، بهبود وضعیت پیاده روها، رسیدگی به وضعیت پارک های محله ای و ایجاد امکانات لازم در آنها به منظور گذراندن اوقات فراغت و پیاده کردن نظام جامع کنترل هزینه ها بابت اصل سودجویی از هزینه ها از عمده ترین اهداف مدیریت شهری در جهت بهبود کیفیت زندگی در شهر بندرعباس در مسیر توسعه همه جانبه می باشد. 


🔸برای ساختن شهری مدرن و زیبا فقط به تشویق کسب‌ و کارها محدود نمی‌شود، بلکه فرصت‌‌هایی را برای تمامی ساکنان شهر با هدف کاهش نابرابری و حفاظت از آسیب‌ها باید ایجاد بشود. شهرداری همواره در تـلاش بوده تـا زيرسـاختهـاي يـک زندگـي با کيفيـت را بـراي شـهروندان فهیم بندرعباس فراهـم سـازد، امـا در ايـن راه با معضلات و مشـکلات بسـياري مواجه بوده است.شـوراي اسـلامي شـهر که وظيفـه قانونگذاري و نظـارت بر امـور شهرداری را عهده دار اسـت از آغاز دوره پنجم تمام تلاش خود را به کار بسته تا با شناخت درست ظرفيت هاواستعدادهاي شهر، شناسايي و درک صحيح مشکلات و موانع بر سر راه توسعه شهري، هماهنگي و همکاري کامل با شهرداري و ديگر ارگان ها و همچنين اتخاذ قوانين و تصميمات اصولي، غبار محروميت از شهر بندرعباس را بزدايد و آن را به جايگاه شايسته خود در سطح کشور برساند. هرچند معتقدیم به رغم تمام کارهاي انجام شده، هنوز راه درازي در پيش است. اما به همت مجموعه مدیریت شهری وبخش خصوصی وشهروندان شهر در مسیر درستی در حال پیشرفت و توسعه است.


🔸شـهرهاي امـروزي بخصوص شهر بندرعباس با توجه به مکانيـزم پيچيـده تعاملات انسـاني و تکنولوژيـک و بـا سـاختاري وسـيع وبوروکراتيـک، مجموعـه هاي بـزرگ از نقـش هـا، قوانيـن، هنجارهـا و قواعـد مختلـف را دربر گرفته اسـت. ايـن مجموعـه بـزرگ که درهـم تنيدگي بسـياري بـا زندگي شـهروندان دارد، نيازمنـد نوعـي مديريـت و سـاماندهي واحد و يکپارچه اسـت. پس برای حفظ توسعه پایدار شهری، سه عامل اساسی مدیریت برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های مدیریت شهری، نظارت و ارتقای برنامه‌های مدیریت شهری را به عنوان ارکان اصلی مدیریتی خود قرار داده است تا شهربندرعباس با یک هویت ایرانی واسلامی رشد و توسعه یابد. شـهروندان عزيز شهر بندرعباس نيـز بـا همدلي، صبـوري، پويايـي، تحـرک، نشـاط و مسـووليت پذيري بـه خدمتگـزاران خود در ايـن امر ياري رسـانند. آنچه امروزه توسعه و بهره وري خدمات شهري را تضمين مي کند، مشارکت کليه شهروندان در فعاليت هاي شهري است که مي تواند مقبوليت ورضايتمندي شهروندان را براي مديريت اجرايي توأمان به ارمغان بياورد. آرزوی همه ما زندگی در شهری اخلاقی، زیبا، ایمن، شاد، آباد و توسعه یافته می باشد که بدون تردید در سایه همدلی و همراهی همه شهروندان و مسئولان، در شهری با اخلاق‌تر، زیباتر، ایمن‌تر، توسعه یافته‌تر، آبادتر و شاداب‌تر از امروز به استقبال گردشگران برویم.

 


٠٩:٥٥ - 1398/07/07    /    شماره : ٨٠٧٦    /    تعداد نمایش : ٧٤خروج