ساعت
اوقات شرعی
اخبار > چالش های مدیریت شهری در ایران


  چاپ        ارسال به دوست

چالش های مدیریت شهری در ایران

14.00

 با توجه به رشد روز افزون جمیت شهرهابه دلیل مهاجرت های گسترده از روستاها ، شهرنشینی به عنوان غالب ترین رویداد در کشورهای در حال توسعه بخصوص ایران شکل گرفته است.همچنین  گسترش بیش از حد جمعیت شهرها مشکلات وچالش های متعددی را برای مدیران شهری در ایران  بوجود آورده است.همان طور که می دانیم شهر، مجموع هایی است متشکل از کالبد، فضا، انسان ها و رفتارها، یک مدیر شهری باید از چگونگی سازماندهی و نحوه ارتباط میان این عناصر و تغییر و اصلاح آن ها آگاهی داشته باشد، چرا که برای نیل به اهداف، سازماندهی، وازبین بردن چالش ها گامی ضروری می باشد. مدیران شهری  به عنوان راس هرم رهبری شهر، وظیفه سنگین ایجاد هماهنگی بین بخش های که شهر را مدیریت می کنند جهت برطرف کردن این چالش هارا نیز بر عهده دارد.

مدیریت شهری در کشورهای مانند ایران با مشکلات وچالش های  زیادی از جمله نارسائیهای مالی و مهارتهای تکنیکی روبرو است. همراه با رشد سریع و سرسام آور شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشور ایران در دو سه دهه اخیر، نقش شهرها در چارچوب اقتصاد ملی به کلی متحول و از اهمیت حیاتی برخوردار شده است. نقش نوین شهرها در ایران نیازمند نگرشی نوین بر مسئله مدیریت شهرها شده است.یک مدیر شهری در نقش تصمیم گیرنده، برای رفاه شهروندان، برای توسعه آتی شهر و تعالی افکار عمومی جامعه شهروندی، وهمچنین غلبه بر چالش های پیش رو  بایستی برنامه ریزی مناسب وسپس  تصمیم گیری کند او بایستی تمامی شرایط و موقعیت های محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آتی شهر را مد نظر قرار داده و با شیوه ها و روشهای صحیح برنامه ریزی و تصیم گیری جهت غلبه بر چالش ها نیز آشنایی داشته باشد. مدیر شهری در امر برنامه ریزی وسپس تصمیم گیری باید فرایندهای آنها رانیز دانسته و در هر مرحله از فرایند  به سبک سنگین کردن فرصتها و

وچالش ها و تهدیدهای پیش رو نیز توجه داشته باشد.

از این رو مدیریت شهری، به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مجری، نقش مهمی در هدایت سرنوشت شهرها وشهروندان برای غلبه بر چالش ها را دارد. یکی از ویژگی‌های مدیریت شهری خوبْ بهره‌مندی آن از دانش و تخصص مؤثر و به‌ر‌وز است. نگاهی به نهاد امروزی مدیریت شهری از فعالیت بازیگران متعددی در عرصه‌های اجرایی و تحقیقاتی و آموزشی در سطوح مختلف حکایت دارد که یک نیاز مشترک همه آن‌ها بهره‌مندی از منابع آموزشی کیفی است. از آنجایی‌که هدف مدیریت شهری اداره شهر براساس دانش و کارشناسی است، شرط اصلی در توفیق آنها در این چالش ها، بهره‌مندی کنشگران انسانی فعال در آن از دانش اداره شهر جهت از بین بردن چالش های موثر در اداره شهر می باشد. درگام اول مدیریت شهری در یک برنامه ریزی مناسب و با کمک شهروندان به تعیین و شناسائی چالش ها پرداخته،سپس  آن ها را تجزیه و تحلیل کرده، کمیت و کیفیت آن ها را بررسی می کند، زمان رسیدن به آنها و برآورده شدن آن ها وهمچنین فائق آمدن برانهارا در نظر دارد و می شناسد. یک مدیر شهری راه های رسیدن به چالش ها را شناسایی کرده و برای انجام نظارت و کنترل بر این چالش ها ونهایتا رسیدن به اهداف، به پیش بینی می پردازد.وسپس پس از شناخت چالش ها  راحلهای مناسب جهت فائق آمدن بر آنها را نیز بیان می نماید.

پس ازمطالعه و بررسی های لازم در حوزه مدیریت شهری درایران می توان موارد ذیل را مهم ترین چالش‌های حوزه مدیریت شهری در ایران نام برد:

1- فساد یکی از مهم ترین چالش هاست وراحل آن هم فقط شفاف‌سازی است و این امر فقط با نظارت اجتماعی مردم و رسانه‌ها ممکن خواهد شد. درحقیقت اطلاعات شهری باید به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

2-سیاست قطع کمک های دولتی:

قطع کمک های دولتی بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی جایگزین صورت گرفت و مشکلات عدیده را برای شهرداری ها بوجود آورد که امروزه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد شهرداری ها از فروش تراکم و عوارض صدور پروانه ساختمانی حاصل می شود. یکی از راه های عدم تحقق درآمد شهرداریها نداشتن شناخت درست در تامین منابع درآمدی است.

3-کمبود مسکن و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی،گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد شهر و به‌تبع آن، افزایش نابرابری‌های اجتماعی را سبب می شود.

4-کیفیت پایین خدمات شهری: دسترسی محدود قشرهای فقیر شهری به تأسیسات زیربنایی شهراز دیگر چالش های مدیریت شهری می باشد

5-کمبود بهداشت و گسترش بیماری‌های مهلک از دیگر چالش های پیش روی مدیریت شهری است

6-کاهش ایمنی و امنیت شهرها از اصول اولیه شهری است که به یکی از بزرگترین چالش شهرهای که به  دنبال توسعه پایدار می باشد تبدیل گردیده است

7-افزایش انحرافات وآسیب های  اجتماعی که در جوامع امروز به یکی اساسی ترین چالش‌های مدیریت شهری تبدیل گردیده است

8-آلودگی های زیست محیطی بخصوص آلودگی هوا در کلانشهرها ومراکز استانها

9-عدم اجرای کامل قوانین: بزرگ‌ترین مشکل و چالش مدیریت شهری در اداره شهرها، عدم اجرای کامل قانون و ضعف در برنامه‌ریزی شهری است.

10-یکی دیگر از چالش های مدیریت شهری نادیده انگاشتن شهروندان و اقشار مختلف مردم در طراحی و برنامه ریزی شهری می باشد.

11- خطرات طبیعی اعم از سیل وزلزله وآتش سوزی که در سالی (97) که گذشت سیل سهمگینی که دامن اکثر شهرها بخصوص در استان خوزستان را گرفت.

12-حمل ونقل وترافیک که اکثر کلانشهرها با این چالش روبرو هستند وتنها راحل آن هم گسترش حمل ونقل عمومی می باشد.


٠٩:٢٤ - 1398/06/04    /    شماره : ٧٩٥٩    /    تعداد نمایش : ١٥٣خروج