ساعت
اوقات شرعی
اخبار > برنامه ریزی استراتژیک در مدیرت اجرایی پسماند در شهر بندرعباس 


  چاپ        ارسال به دوست

مجید عسکری زاده

برنامه ریزی استراتژیک در مدیرت اجرایی پسماند در شهر بندرعباس 

شهرتوسعه یافته شهری است که  در آن تمام محورهای توسعه پایدار لحاظ گردد.وامروزه با توجه به مشکلات زیست محیطی می توان گفت یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار از دید مدیران شهری بحث مدیریت پسماند می باشد. متاسفانه در دنیای امروز شهرهای ما مسیر مصرف گرایی را می پیمایند که تولید انبوه زباله از نتایج اجتناب ناپذیر این مسیر می باشد.به خصوص کلانشهری مثل بندرعباس که با توجه به رشد جمعیت درآینده ی نه چندان دور با معضل بزرگی به نام پسماند شهری  باحجم زیاد روبرو  خواهد شد، که در این مورد می توان با یک مدیریت صحیح این معضل را به یک فرصت تبدیل کرد وبا استفاده از طلای کثیف (زباله) به منبع چشمگیر درآمدی دست یافت.

با یک مدیریت استراتژیک وعلمی در شهر بندرعباس می توان از پیشگامان بازیافت منابع ومدیریت پسماند در کشور شد، در ابتدا با مشارکت بخش خصوصی در کنارهمکاری مناسب با دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی  و آموزش وپرورش وسایر ارگانهای مربوطه طی یک فرایند علمی می توان در مرحله اول به کاهش زباله وسپس بازیافت ودر مراحل بالاتر به سمت به دست آوردن سوخت از پسماند حرکت کنیم، ودر نهایت منتج به کاهش دفن زباله خواهیم شد زیرا دفن زباله باعث از بین رفتن زمین،و همچنین باعث ازبین رفتن مواد مفید زمین نیز می شود.

زباله ها را قبل از اینکه دفن کنیم باید روند کاهش، استفاده دوباره، بازیافت واستخراج انرژی را دنبال کنیم.این سیاست مدیریت پایدار پسماند باید از سوی سیاست گذاران، مردم، صنایع، دولت ، دانشگاههاو موسسات تحقیقاتی مورد حمایت واقع گردد وهم چنین با تنظیم برخی قوانین مانند ممنوعیت دفن برخی از زباله ها مانند بطریها یا فلزات دفن زبالها کاهش خواهند یافت ودر نهایت زباله های که قابل بازیافت نیستند نیزبه سمت تولید برق یا سوخت حرکت کنند.

نکته کلیدی وتاثیر گذار در موفقیت سیستم مدیریت استراتژیک در پسماند، همکاری شهروندان وظیفه شناس، سیاست گذاران و تحقیق وتوسعه است. قسمت مهمی از این کار در گرو تعامل وهمکاری خوب با آموزش وپرورش است. در مدارس به کودکان در مورد تفکیک ومدیریت زباله آموزش دهیم. همچنین در فعالیت های اجتماعی برای ایجاد آگاهی عمومی در میان بزرگسالان نیز صورت پذیرد.وهمچنین با تهیه برشور یا کتابچه یا مجله که در آن به نحوه جمع آوری وتفکیک زباله ذکر گردیده تهیه وتوزیع گردد.

 با توجه به اهمیت مدیریت اجرایی کارآمد در مدیریت پسماند لزوم استفاده از روش های علمی مدیریتی نیز احساس می شود .در این نوشته از نقش مدیریت کارآمد که با استفاده از علم مدیریت سعی شده الگوی مناسب و واحدی برای سایر کلانشهرها باشد که در قسمت های مختلف  محیطی، مانندنیروهای خدماتی- فنی وتکنولوژی- فرهنگ واجتماعی-سیاسی ورقابتی پرداخته ونهایتا منتج به برسی فرصت ها وتهدیداتی که مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهند مشخص می شود وهمچنین با برسی عوامل نیروهای داخلی شامل برسی مدیریت-بازار یابی-مالی-تحقیق وتوسعه-تولید وبهره برداری و نقاط قوت و ضعف شناسایی می گردد . ودر نهایت با بدست آوردن چهار عامل فرصت ها وتهدیدات ونقاط قوت وضعف می توان موقعیت سازمان را از نظر مباحث استراتژیک تعیین و در نهایت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را تدوین واستراتژی رسیدن به اهداف وروش های بازنگری را بررسی ومعرفی نمود.درپایان باید عرض داشت ما با رویکردی علمی وتحقیقاتی به دنبال روند کاهش زباله باشیم.وسپس استفاده دوباره، بازیافت ودر مرحله آخر استخراج انرژی باشیم.


١١:٢٨ - 1398/02/30    /    شماره : ٧٥٦٠    /    تعداد نمایش : ٨٠خروج